برگزاری نشست کمیته ساماندهی مجتمع های رفاهی بین راهی استان کرمان

چهارمین جلسه کمیته استانی راهبری و  ساماندهی مجتمع های خدماتی رفاهی ـ بین راهی استان کرمان با حضور مدیران کل و نمایندگان ادارات و ارگان های ذیربط به ریاست معاونت امور عمرانی استانداری تشکیل و طی این نشست بر همکاری بیشتر ادارات دست اندرکار در تسریع احداث مجتمع ها و بین راهی تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان، تأمین آب شرب و بهداشتی که به عنوان یکی از مشکلات و معضلات اصلی و سد راه احداث این مجتمع ها به شمار می رود در این نشست به همت معاون عمرانی استانداری، آب منطقه ای استان و با پیگیری مستمر اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان، تأمین آب آشامیدنی و بهداشتی مورد نیاز 23 مجتمع بین راهی سراسر استان مصوب گردید.

بنابر این گزارش تسریع در احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان که از مصوبات سفر ریاست جمهوری است در قالب کمیته راهبری و ساماندهی مجتمع های خدماتی ـ رفاهی بین راهی به ریاست معاونت عمرانی استانداری هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد تا به بررسی وضع نواقص و کاستی ها و موانع احداث این مجتمع ها بپردازد.

گفتنی است طی چهارمین جلسه کمیته راهبری مجتمع های بین راهی استان تأکید شد شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی استان در اجرای مصوبات دور نخست سفر هیأت دولت در خصوص عملیاتی نمودن مجمتع های واگذاری تسریع نمایند.

/ 0 نظر / 7 بازدید