عملیات اجرایی فرودگاه سقز حدود 25 درصد پیشرفت داشته است

مدیر کل راه و ترابری کردستان اظهار داشت: عملیات اجرایی فرودگاه سقز که یکی از مصوبات مهم دور اول سفر هیأت دولت به استان کردستان به شمار می رود حدود 25 درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان کردستان، مهندس قادری در جریان بازدید روند اجرای عملیات فرودگاه سقز گفت طرح اولیه این فرودگاه از سال 74 تهیه شده که متأسفانه تا سال 85 هیچ گونه اقدام مناسبی برای عملیاتی شدن آن انجام نگرفت اما در آبانماه 85 به عنوان یکی از مصوبات سفر هیأت دولت به تصویب رسید و از همان زمان نیز عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی اظهار امیدواری کرد با تخصیص به موقع اعتبارات ملی روند احداث این پروژه سرعت گیرد.

قادری عنوان نمود که پروژه مذکور در سالجاری به عنوان یکی از پروژه های جدول شماره 12 قانون بودجه منظور شده و انشاءا... اعتبار مناسبی به آن اختصاص داده شود.

مدیر کل راه و ترابری کردستان همچنین گفت: تاکنون بیش از 30 میلیارد ریال از محل اعتبارات مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شده است.

وی گفت: با بهره برداری از فرودگاه سقز علاوه بر شهرستانهای استان کردستان بخشی از شهرستانهای جنوبی استانهای آذربایجان شرقی و غربی نیز می توانند از امکانات پروازی آن استفاده کنند.

/ 0 نظر / 11 بازدید