اجراي جديد ترين آسفالت حفاظتي در استان تهران

اداره كل راه و ترابري استان تهران با پيگيري هاي مستمر به منظور استفاده از فن آوري پيشرفته، ارتقاء كيفي و دوام درازمدت آسفالت، قصد استفاده از يكي از جديدترين آسفالتهاي حفاظتي دنيا به نام (ميكروسرفيسينگ) را دارد. 

 به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان تهران،  مهندس مولايي، معاون راهداري اين اداره كل گفت: همانطور كه نوسازي راه هاي جديد موجب تسريع در حمل و نقل مي شود و از اولويت هاي پيشرفت اقتصادي محسوب مي شود، نگهداري راه ها از اهميت بيشتري برخوردار است و بهره وري از فن آوري پيشرفته در نگهداري راه امري اجتناب ناپذير است كه كم توجهي به اين مقوله ضرر و زيان هنگفت اقتصادي دربر دارد.

بنابر اين گزارش اين آسفالت در دهه هاي 1970 و 1980 به طور گسترده در كشورهاي پيشرفته دنيا اجرا شده است و در حال حاضر نيز در كشورهاي در حال توسعه اي همچون چين، هند مورد استقبال قرار گرفته است كه عمليات آن براي اولين بار توسط اداره كل راه ترابري استان تهران با نظارت بر يك شركت داخلي و پوشش همه جانبه شركت Kutter آلمان انجام مي گيرد و اين شركتها خود عهده دار هزينه ورود مواد اوليه، دستگاهها و ماشين آلات ميكروفيسينگ هستند.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید