توافقات ريلي جمهوري اسلامي ايران و اكراين

«موسي كاظمي» سفير جمهوري اسلامي ايران در كيف و «ميكولاي ميكولايويچ رودكوسكي» وزير حمل و نقل و ارتباطات اوكراين در ديداري در آن كشور، راه هاي بسط همكاري هاي دو كشور در زمينه حمل و نقل جاده اي، ريلي و هوايي را مورد بحث و گفت و گو قرار دادند.

به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، در اين ديدار همچنين همكاري در زمينه ساخت واگن، برقي كردن خطوط ريلي، اعطاي تسهيلات بيشتر در گمركات دو كشور براي كاميون هاي حامل كالاهاي ترانزيتي، استفاده متقابل از بنادر دو كشور، كشتي سازي، ترانزيت انرژي و توليد برق مورد بحث و بررسي قرار گرفت. سفير ايران در اين ديدار ضمن اشاره به حجم كنوني روابط تجاري في مابين ابراز اميدواري كرد كه در دوره جديد همكاري هاي دو كشور از رشد كمي و كيفي مناسبي برخوردار شود.

/ 0 نظر / 2 بازدید