افتتاح 52 كيلومتر كنارگذر اصفهان

در سفر رياست جمهوري

52 كيلومتر از كنارگذر غرب اصفهان در سفر رئيس جمهور به استان اصفهان افتتاح مي شود.

مهندس حسن نيا مدير كل راه و ترابري استان اصفهان با بيان اين مطلب گفت: طول اين كنارگذر 94 كيلومتر است كه نقطه صفر آن از محل تقاطع بزرگراه اصفهان – تهران آغاز مي شود.

وي افزود: اين پروژه در سه قطعه به بهره برداري خواهد رسيد، كه قطعه اول آن به طول 52 كيلومتر از نقطه صفر تا تقاطع بزرگراه نجف آباد – داران آماده بهره برداري است و قطعه دوم آن نيز تا تقاطع آزادراه ذوب آهن به طول 26 كيلومتر در هفته دولت در سال 86  به بهره برداري خواهد رسيد.

بنابر گزارش روابط عمومي راه و ترابري اصفهان؛ قطعه سوم اين پروژه به طول 17 كيلومتر هنوز اجرايي نشده است.مدير كل راه و ترابري اصفهان با بيان اينكه مراحل اجرايي اين پروژه از سال 83 آغاز شده و با اعتبار 74 ميليارد توماني احداث خواهد شد، افزود: اين آزادراه كه محوري استراتژيك و كنارگذري براي اتصال شمال كشور به سمت غرب اصفهان است با 30 كيلومتر كاهش مسافت،  بار كارخانه هاي سيمان سپاهان، سيمان اصفهان، ذوب آهن و فولاد مباركه را به سمت مركز و شمال كشور منتقل مي سازد و از 11 تقاطع غيرهمسطح برخوردار است.وي همچنان در خصوص كنارگذر شرق اصفهان يادآور شد؛ اين پروژه نيز داراي 90 كيلومتر طول است كه در سه قطعه اجرا خواهد شد و در سال 87 به بهره برداري مي رسد.حسن نيا اظهار داشت: قطعه اول از آزادراه كاشان – نطنز – اصفهان تا جاده اصفهان – اردستان و قطعه دوم از تقاطع اردستان تا تقاطع آزادراه فرودگاه و قطعه سوم از آزادراه فرودگاه تا گردنة لاشتر در بزرگراه اصفهان – شيراز امتداد  مي يابد.

وي با اشاره به اينكه براي احداث كنارگذر شرق اصفهان اعتباري بالغ بر 70 ميليارد تومان برآورد شده است،  افزود: اين دو پروژه براي نخستين بار در كشور با مشاركت 50 درصدي بخش خصوصي به اجرا درمي آيد.وي احداث اين دو كنارگذر بزرگراهي را در راستاي طرح كريدور شمال – جنوب دانست و خاطرنشان ساخت: اين كريدور 2500 كيلومتر طول دارد كه 400 كيلومتر آن در حوزه راه هاي استان اصفهان واقع شده است و با احداث اين دو كنارگذر امكان دسترسي مناسب، سريع و ايمن از مرز بازرگان تا بنادر عباس و بوشهر برقرار مي شود. 

/ 0 نظر / 2 بازدید