آمارگيري جابجايي بار و مسافر در سراسر راههاي كشور اجرا مي شود

 آمارگيري طرح مبدا ـ مقصد جابجايي بار و مسافر در سطح راههاي كشور از روز چهارشنبه بيستم دي ماه آغاز مي شود.به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، اين طرح در سه روز پياپي و طي هفته هاي بعد نيز در صورت مساعدت هوا تا سه نوبت در روزهاي چهارشنبه تا جمعه توسط طرح جامع حمل و نقل كشور با همكاري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و پليس راه جمهوري اسلامي ايران اجرا مي شود.

بنابراين گزارش از كليه رانندگان و مسافران محترم تقاضا مي شود با ماموران آمارگيري و پرسشگران نهايت همكاري و مساعدت را معمول فرمايند.

/ 0 نظر / 2 بازدید