انتصاب مدير كل جديد راه و ترابري ايرانشهر

مدير كل جديد راه و ترابري ايرانشهر معرفي شد.

مهندس مصطفي سنجراني پور با حكم وزير راه و ترابري به سمت مدير كل راه و ترابري ايرانشهر منصوب شد.

بنا به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري؛ وي پيش از اين در سمت معاون راهداري اداره كل راه و ترابري ايرانشهر مشغول به كار بوده كه بنا به پيشنهاد رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به سمت جديد منصوب شده است.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید