انتصاب رؤساي جديد راه و ترابري شهرستان هريس و مرند

مدير كل راه و ترابري آذربايجان غربي با صدور احكام جداگانه اي رؤساي ادارات راه و ترابري شهرستان مرند و هريس را منصوب كرد.

    به گزارش روابط عمومي اين اداره كل: با حكم مهندس سقندلي آقاي اسمعيلي روشن چراغ به سمت رئيس اداره راه و ترابري شهرستان هريس منصوب شد.

     همچنين با حكم ديگري از سوي مدير كل راه و ترابري آذربايجان غربي، آقاي عبدالله فتحعلي زاده به مدت 4 سال رياست اداره راه و ترابري شهرستان مرند را عهده دار شد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید