گشايش نشست كميته حمل و نقل بين‌المللي دربيروت

هشتمين دوره نشست كميته حمل و نقل وابسته به كميته اقتصادي و اجتماعي كشورهايغرب آسيا وابسته به سازمان ملل متحد " اسكوا " ، روز سه‌شنبه در هتل " السفير " بيروت گشايش يافت.در اين نشست، نمايندگان وزارتخانه‌هاي حمل و نقل، كشور، برنامه‌ريزي و اقتصاد ومسوولان متخصص در امور حمل و نقل زميني جاده‌اي و راه آهن و همچنين حمل و نقلدريايي از كشورهاي عضو كميته ياد شده شامل اردن، امارات متحده عربي، بحرين، سوريه،عراق، عمان، فلسطين، قطر، كويت، لبنان، مصر، عربستان و يمن حضور دارند.همچنان نمايندگاني از اتحاديه عرب، شوراي همكاري كشورهاي خليج فارس اتحاديه عربيحمل و نقل زميني، اتحاديه حمل و نقل دريايي، اتحاديه بندرها و اتحاديه بين‌الملليحمل و نقل جاده‌اي در اين نشست حضور يافته‌اند." محمد الصفدي " وزير حمل و نقل لبنان در آيين گشايش اين نشست اظهار داشت كهاوضاع حمل و نقل در اين كشورها از وضعيت خوبي برخوردار نيست و بايد به دنبال يافتننقاط ضعف و راههاي اصلاح آن بود.وي گفت كه حمل و نقل در جهان به ويژه در زمينه حمل و نقل دريايي، طي ۲۰سالگذشته، شاهد تحولات مهمي بوده و قوانين و مقررات جديدي در اين زمينه در بخشهايمختلف از جمله خدمات و تجهيزات لجستيكي در بندرها تدوين شده است.الصفدي اظهار داشت كه برغم تلاشهاي اسكوا در زمينه راهها و موفقيت آن در اينزمينه، هنوز كشورهاي منطقه نتوانسته‌اند از اين تحولات به خوبي بهره ببرند.وي تاكيد كرد كه طرح توافق درباره قانون حمل و نقل بين‌المللي كالاها در مشرقعربي به طوري كه بتوان به عمليات حمل و نقل به عنوان يك نظام متكامل نگريست وچارچوب‌هاي قانوني مناسب با توافق كشورهاي عضو را ايجاد كرد، در دستور كار اين نشستقرار دارد.

/ 0 نظر / 2 بازدید