بازدید نماینده زنجان و طارم از راه های روستای شهرستان طارم

دکتر سعداله نصیری قیداری نماینده مردم زنجان و طارم به همراه مدیرکل راه و ترابری زنجان از راه های روستایی شهرستان طارم بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان زنجان، این بازدید از راه های روستایی شهرستان و همین­طور پروژه­های در دست احداث این اداره کل در حوزه راه های روستایی شهرستان طارم صورت گرفت.

نماینده مردم زنجان و طارم ضمن بازدید از پروژه­های در دست احداث روستاهای امام، لار و  سرخه دیزج، از روند اجرای پروژه­ها اظهار رضایت نموده و نسبت به اتمام هرچه سریعتر پروژ­ه­های در دست احداث در این حوزه تأکید کرد.

/ 0 نظر / 11 بازدید