تأكيد وزير راه و ترابري بر اتمام آزادراه و راه آهن رشت – قزوين

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري گيلان در اين جلسه كه مديران كل راه و ترابري، حمل و نقل و  پايانه ها، بنادر و كشتيراني، هواشناسي، آزمايشگاه فني و مكانيك خاك حضور داشتند گزارشي از وضعيت راههاي استان اعم از آزادراه، بزرگراه، راههاي اصلي و فرعي ارائه شد.

بنابراين گزارش در پايان اين جلسه بازديدي با حضور وزير راه و ترابري از روند اجراي آزادراه و راه آهن رشت – قزوين به عمل آمد و راهكارهايي جهت تسريع پروژه ارائه گرديد.

شايان ذكر است؛ براي تسريع در پروژه محور سراوان تالش و كنارگذر انزلي نيز راهكارهايي با همكاري حوزه نظارت و كنترل پروژه هاي ملي ارائه شد.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید