وزير راه و ترابري:

كليه پروازهاي خارجي تا پايان سال به فرودگاه امام خميني (ره) منتقل مي شود

وزير راه و ترابري از شركت فرودگاه هاي كشور درخواست كرد: فرودگاه امام خميني (ره) را براي انتقال كامل پروازهاي خارجي تا پايان سال آماده كنند و شركت هاي هواپيمايي در فعال كردن فرودگاه امام (ره) همكاري لازم را داشته باشند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي كه در مراسم معارفه رئيس سازمان هواپيمايي كشوري سخن مي گفت، با اشاره به اينكه فرودگاه امام خميني (ره) اميد آينده منطقه اي است، تأكيد كرد: بايد اين فرودگاه هر چه سريعتر فعال شود و مشاركت بخش خصوصي در امور اجرايي اين فرودگاه مي تواند در گسترش   فعاليت هاي آن موثر باشد.

وي با تشكر از خدمات 34 ساله مهندس رضايي نياركي سرپرست سابق سازمان هواپيمايي كشوري، يادآور شد: در صنعت هوايي كشور بازنشستگي معنايي ندارد و بايد از تجارب ارزشمند كليه افراد استفاده كرد.

مهندس رحمتي در اين جلسه خواستار  تحرك و فعاليت بيشتر انجمن صنعت هوايي كشور شد و اظهار داشت: در صنعت هوايي كشور نياز به تشكل غير دولتي وجود دارد كه اميدواريم با عضويت افراد حقيقي و حقوقي در آن و تمركز متخصصين اين انجمن بتوانند در فعاليت هاي شبكه حمل و نقل هوايي كشور مؤثر باشند.

وزير راه و ترابري ادامه داد: حمل و نقل هوايي از اهميت استراتژيكي برخوردار است و از لحاظ عملكرد قابل مقايسه با ديگر بخش هاي حمل و نقل نيست و با توجه به وسعت كشور به صنعت هوايي بايد اهميت فوق العاده قايل شد و در جهت توسعه و گسترش آن گام برداشت.

وزير راه و ترابري گفت: با توجه به استفاده نامحدود از تسهيلات صندوق ذخيرة ارزي و ديگر منابع، صنعت هوايي از لحاظ مالي محدوديتي ندارد و در بودجه سال آينده نيز شاهد رشد اعتبارات بخش هوايي خواهيم بود و لازم است از سازمان هواپيمايي كشور كه ناظر بر عمليات هوايي كشور است حمايت لازم صورت گيرد.

وي با اشاره به يكپارچگي صنعت هوايي در سراسر جهان بيان داشت: جمهوري اسلامي از لحاظ پشتيباني ، تعميرات و آموزش هوايي  و استانداردها همگام با كشورهاي ديگر است. اما تهديدها و تحريم ها بر عملكرد اين بخش مي تواند تأثير بگذارد.

وي با اشاره به محدوديت ها و نعمت بودن محدوديتها در صنعت هوايي اظهار اميدواري كرد: بايد از تهديدها به عنوان فرصت استفاده كرد و بايد قدرت كشور را در صنايع هوايي افزايش داد زيرا كه توسعه و به روزرساني بخش آموزش و تعميرات و پشتيباني نيز حاصل محدوديتهاي كشور بوده است.

مهندس رحمتي خاطر نشان كرد: مردم شرايط را درك خواهند كرد و انتقادات خود را با توجه به محدوديتها درنظر مي گيرند و نيروهاي متخصص صنعت هوايي كشور مي توانند تأمين كننده نيازهاي مردم باشند.

مهندس رحمتي با تأكيد بر اينكه خلبان خانلري رئيس سازمان هواپيمايي كشوري در جهت توسعه صنعت هوايي كشور گام خواهد برداشت، اشاره كرد: بايد زمينه توسعه بيشتر صنعت هوايي را فراهم كرد و بايد در مواردي كه مصالح كلي اين صنعت را تهديد مي كند مقابله كرد.

وزير راه و ترابري تصريح كرد: نيازهاي مردم اصلي ترين دغدغة وزارتخانه و ايمني و پاسداري از حريم هوايي اساس كار سازمان هواپيمايي كشور است.

وي با اشاره به ضرورت بررسي براي واگذاري بيشتر امور اجرايي فرودگاه هاي كشور و فراهم كردن زمينه رقابت بيشتر تاكيد كرد: مطمئناً بر اساس اصل 44 قانون اساسي بايد بخشهايي از فعاليتها را به مجريان خصوصي واگذار كرد و واگذاري ها در سازمان هواپيمايي كشور خارج از سيستم هاي هوايي جهاني انجام نخواهد شد.

مهندس رحمتي با اشاره به جداسازي عملكردهاي انجام شده در سازمان هواپيمايي كشور و ايجاد شركت فرودگاه ها در زمان سرپرستي مهندس رضايي نياركي، بيان كرد: خلبان خانلري رئيس سازمان هواپيمايي كشور نيز اين كار را ادامه خواهند داد و به مديريت كيفيت توجه خواهند كرد و تاكنون خدمات قابل توجه اي در صنعت هوايي انجام شده كه قابل تقدير است.

وي با اشاره به رشد 15 درصدي بخش مسافري حمل و نقل هوايي تأكيد كرد : امروز سازمان هواپيمايي كشوري آماده انجام وظايف جديد خود است و بايد استراتژي به همراه برنامه هاي بلندمدت و كوتاه مدت براي سازمان تعريف كرد و با توجه به شرايط برنامه ها را اجرايي كرد.

مهندس رحمتي با اشاره به حمايت هاي رياست جمهوري از سازمان هواپيمايي كشوري گفت: براي اعتلاي صنعت هوانوردي در كشور تمامي تلاش خود را به كار مي گيريم و هيچ عذر و بهانه اي در انجام كارها وجود ندارد.

بنابر اين گزارش در اين مراسم مهندس رضايي نياركي سرپرست سابق سازمان هواپيمايي كشوري يادآور شد: توفيقات سازمان در گرو انجام امور توسط كارشناسان و متخصصان بوده است.

وي همچنين با اشاره به ورود هواپيماهاي جديد و شكل گيري شركت هاي هواپيمايي خصوصي بيان داشت: ما در شرايط سرپرستي نهايت تلاش خود را انجام داديم و در حال حاضر 135 فروند هواپيما سرويس دهي مي كنند و به تهديدها و تحريم هاي امريكا در خصوص پروازها وقعي نمي نهيم و سازمان هواپيمايي با قوانين ايكائو كار خود را پيش مي برد.

مهندس رضايي نياركي اعلام كرد: هوانوردي دنيا به سمت استفاده از ماهواره پيش مي رود، اما ما به خاطر اعتماد نداشتن به امريكاي جنايتكار سيستم هاي قبلي خود را نيز بايد حفظ و ارتقاء دهيم.

در اين مراسم خلبان خانلري به طرح ديدگاه هاي كلان خود در زمينه سياست هاي جديد سازمان هواپيمايي كشور پرداخت و يادآور شد: حفظ و ارتقاي استانداردها و ايمني پروازها از اهداف صنعت هوانوردي است و بايد راهكارهاي كاربردي را براي رسيدن به اين منظور درنظر گرفت و از نيروهاي متخصص استفاده كرد.

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري ادامه داد: همكاري شركت هاي هواپيمايي، توجه به آسيب هاي درون و برون سازماني، تخصص گرايي، توجه به آموزش و توسعه آن، انضباط سيستمي و توجه به زيرساخت هاي انضباط سيستمي از راهكارهاي كاربردي سازمان است.

وي اشاره كرد: توسعه حمل و نقل هوايي با احترام به قوانين و پاسخگويي به عملكرد امكان پذير است كه بايد با طرح و برنامه راهبردي با تعيين اولويت و تخصيص منابع صورت پذيرد.

خلبان خانلري با اشاره به لزوم ارتباط نزديك سازمان هواپيمايي كشوري با مراكز دانشگاهي و ارتقاي شأن و منزلت كاركنان بر لزوم مكانيزم هاي توسعه صنعت هوانوردي تأكيد كرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید