تا سال آينده

راه آهن به ملاير مي رسد

 دكتر مرادي استاندار همدان با اعلام اينكه امسال در احداث آزادراه ساوه – همدان 95 درصد پيشرفت فيزيكي داشته ايم، افزود: اگر سرما 20 روز به ما اجازه مي داد، امسال 85 كيلومتر باند شمالي اين آزادراه افتتاح مي شد.

وي اظهار داشت: عمليات احداث باند جنوبي اين آزادراه از سال آينده آغاز خواهد شد، كه هزينه احداث آن نيز طبق مصوبات، مي بايست از محل اعتبارات بخش غيردولتي تأمين شود.

دكتر مرادي اضافه كرد: آزادراه همدان- ساوه، محور همدان – ملاير، راه آهن تهران – همدان و ديگر پروژه هاي ما از پيشرفت فيزيكي دوبرابر نسبت به سال گذشته برخوردار بوده اند.

وي با بيان اينكه با برنامه ريزي هاي به عمل آمده پيش بيني شده است، راه آهن اراك – ملاير سال 86 به بهره برداري برسد، خاطرنشان ساخت: احداث اين راه آهن جزو تعهدات وزارت راه و ترابري است، كه با گذر از اراك  سمنگان – ملاير – نهاوند- كرمانشاه به قصر شيرين متصل شده و در نهايت به راه آهن عراق و سوريه امتداد مي يابد و مقصد نهايي آن شرق مديترانه و بندرلازقين است.

وي اظهار داشت: راه آهن ديگري از استان همدان گذر خواهد كرد كه آن خط آهن با گذر از شهرستانهاي شهريار، ساوه، غرق آباد،  فامنين، استانهاي تهران و همدان را به هم متصل كرده و در نهايت به كردستان متصل مي شود.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد، با پيگيري و حمايت از طرح راه آهن اراك – ملاير سال آينده شاهد اتصال خط آهن به ملاير باشيم و اين جهش بزرگ به توسعه استان منجر شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید