بررسی نحوه بهره بردای ازقطعات بزرگراه های در دست احداث کردستان

به منظور برنامه ریزی مناسب جهت اتمام و بهره بردای تعدادی از قطعات محورهای بزرگراه کرمانشاه ـ میاندوآب و سنندج ـ همدان جلسه هم اندیشی با حضور معاون عمرانی استانداری و مشاوران و پیمانکاران تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان کردستان، در این جلسه مهندس قادری مدیر کل راه و ترابری استان کردستان با بیان این نکته که جهت جلوگیری از اتلاف منابع اعتباری و دستیابی به اهداف اشاره شده یعنی بهره برداری از تعدادی قطعات بزرگراههای در دست احداث باید از پراکنده کاری خودداری نموده و انرژی و منابع خود را روی تعدادی از قطعات متمرکز کرد تا انشاءا... در سالجاری بتوان قطعات مذکور را به بهره برداری رسانده و زیر بار ترافیکی برده و بر میزان بزرگراه های استان بیفزاییم.

/ 0 نظر / 11 بازدید