برنامه هاي متنوع هفته ايمني در كرمانشاه

   هفته ايمني در سراسر شهرستان هاي استان كرمانشاه با برنامه هاي متنوعي به پايان رسيد.

    به گزارش روابط عمومي اين استان مهندس قادري مدير كل راه و ترابري كرمانشاه نام گذاري يك هفته به عنوان هفته ايمني را نويدبخش اثرات مثبت در كشور دانست و طي سخناني اهالي اين استان را به رعايت از مقررات و توجه بيشتر به مسائل ايمني فرا خواند.

     بنابراين گزارش در هفته مذكور ضمن اجراي سرود ايمني در مدارس اين استان، پوستر، تراكت هاي تبليغاتي، بروشور و روزنامه هاي حاوي پيامهاي ايمني به طور گسترده بين دانش آموزان، رانندگان و ساير مردم توزيع شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید