محورهاي سمنان به سيستم كنترل هوشمند مجهز مي شود

از سال آينده به تدريج محورهاي اصلي و فرعي استان سمنان تحت پوشش سيستم كنترل هوشمند (ITS) قرار مي گيرد.

طرح اجراي سيستم كنترل هوشمند در محورهاي استان سمنان با پيشنهاد سازمان حمل و نقل و پايانه ها به تصويب شوراي هماهنگي ترافيك استان رسيد كه برمبناي آن محور اصلي و ترانزيتي تهران – مشهد به سيستم ITS مجهز خواهد شد..

در اين طرح مسير ميامي – شاهرود به عنوان يكي از مسيرهاي پرتردد استان انتخاب شد، كه ميانگين تردد روزانه وسايل نقليه از اين مسير طي سال 85 به حدود 5 هزار وسيله نقليه رسيده است. اين مسير از جمله مسيرهاي پرسانحه استان است كه طي 9 ماهه سال 85 حدود 5/13 درصد تصادفهاي محورهاي استان و حدود 7/17 درصد تعداد متوفيات اين استان را در بر گرفته است.

/ 0 نظر / 2 بازدید