وزير راه و ترابري:

ميهمانان نورزوي با بهره برداري از بزرگراه بندرعباس- رودان با

خيال راحت تردد كنند

با حضور معاون اول رئيس جمهوري و وزير راه وترابري بهره ‌برداري ازباند دوم بزرگراه بندرعباس به رودان به طول‪  ۷۰كيلومترآغاز شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي امروز در مراسم افتتاح اين پروژه اظهار داشت: بادوبانده كردن راههاي خروجي و ورودي هرمزگان تصادفات جاده‌اي به حداقل خواهد رسيد.

وي تصريح كرد: با بهره ‌برداري از باند دوم جاده ترانزيتي بندرعباس به حاجي‌آباد و بزرگراه بندرعباس به رودان وضعيت ايمني جاده‌هاي اين استانبهبود پيدا كرده است.

وزير راه و ترابري ادامه داد: هم اكنون عمليات دوبانده كردن و تعريض سه مسير خروجي باقي ماندهبندرعباس به سمت شهرهاي ميناب-جاسك، رودان و حاجي‌آباد-سيرجان به طور همزمان درحالاحداث است.

وزير راه ‌وترابري با اشاره به ‌اهميت اقتصادي هرمزگان گفت: اين‌استان بايستي ازنظر جاده‌اي داراي ارتباطات محكم و سريعي باشد.

مهندس رحمتي با اشاره به تسريع در پروژه بندرعباس به رودان گفت: با بهره برداري از اينپروژه ميهمانان نورزوي با خيال راحت مي‌توانند تردد كنند.

وي بيان داشت: برنامه‌هايي براي توسعه مسير ميناب به جاسك در دست اجراست و جادهجاسك به چابهار نيز كه ‌از نقاط اقتصادي جنوب شرق كشور محسوب مي‌شود، بهسازي مي‌شود.

وزيرراه و ترابري ابراز داشت: در پيوست قانون بودجه احداث باند دوم جاده رودان بهكهنوج كرمان مد نظر است تا اين مسيرنيزبه راههاي خروجي بندرعباس اضافه شود.

در اين مراسم مديركل راه وترابري استان هرمزگان نيز با ارائه گزارشي اظهارداشت: فاز اول از بانددوم محور بندرعباس به رودان به طول۷۰ كيلومتر و عرض 1۱متر داراي ۱۰۷دهانهپل به طول ۳۲۵متر است.

مهندس خداداد مقبلي هزينه احداث آن را  ۳۵۵ ميليارد ريال عنوان كرد كه از محلاعتبارهاي سفر رياست جمهوري و      اداره كل راه‌ وترابري هرمزگان تامين و پرداخت شده است.

وي هدف از اجراي اين پروژه را رونق كشاورزي، افزايش ايمني عبور و مرور، كاهشسوانح رانندگي، صرفه‌جويي در مصرف سوخت، رواني جريان عبور و مرور كالا و مسافر و افزايش ظرفيت حجم ترانزيت كالا در محور بندرعباس به رودان، سيستان و بلوچستانو كرمان عنوان كرد.

فاصله بندرعباس به رودان ۱۰۰كيلومتر است كه با بهره‌برداري از فاز اول۷۰ كيلومتر آن دو بانده شده است.

ساخت اين بزرگراه چهار سال طول کشيده است که در زمرة يکي از مهمترين حلقه هاي ارتباطيشبکه راههاي ملي بوده است و نقش مهمي را در ارتباط مناطق جنوب و حاشيه خليج فارس بامناطق شرقي کشور دارد.

لازم به ذکر است محور بندرعباس – رودان به عنوانقسمتي از محور سراسري جنوب تلقي مي شود که حلقه توسعه و سازندگي در استان هرمزگانمي باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید