عملیات اجرایی قطعه اول بزرگراه کرمانشاه ـ میاندوآب ادامه دارد

قطعه اول بزرگراه کرمانشاه ـ میاندوآب حدفاصل شهرستان بوکان تا بعد از خروجی شهرستان سقز به طرف سنندج به طول 37 کیلومتر در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان کردستان عملیات اجرایی این قطعه که از سال گذشته آغاز شده هم اکنون در حال انجام است که 9 کیلومتر از مسیر به صورت بزرگراه چهار خطه در قالب کنارگذر سقز و 28 کیلومتر باقیمانده، بزرگراه چهار خطه سقز تا بوکان را شامل می شود.

کل اعتبار اولیه که برای ساخت این قطعه از بزرگراه اختصاص داده شده بیش از 200 میلیارد ریال است که از محل اعتبارات ملی تأمین خواهد شد.

این قطعه یکی از قطعات مهم بزرگراه کرمانشاه ـ میاندوآب است که در صورت بهره برداری از آن بار ترافیکی سنگین و تصادفات ناگوار حاصل از بار ترافیکی مذکور در داخل شهرستان سقز کاهش چشمگیری خواهد داشت.

زمان مشخص برای بهره برداری از این قطعه 32 ماه اعلام شده که منوط به تأمین اعتبار به موقع است.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید