وزير راه و ترابري:

حجم تردد دردهة اخير 10 برابر شده است

 وزير راه و ترابري اعلام كرد: از سال 75 تا 85 آمارها نشان مي دهد كه تقريباً حجم تردد در كشور 10 برابر شده است و تصادفات در اين 10 سال حدود دو برابر رشد داشته است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي كه در جلسه مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي سخن مي گفت بيان داشت: بايد در برخي جاده هاي اصلي كشور سطح ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده حمل بار را افزايش داد.

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نيز در اين جلسه اعلام كرد: به منظور مشاركت بيشتر بخش خصوصي خانة حمل و نقل تا دو هفته ديگر آغاز به كار مي كنند و تاكنون 225 هزار نفر از رانندگان كارت سلامت دريافت كرده اند. همچنين كارت هوشمند وسيله نقليه و راننده به تدريج در اختيار تمامي رانندگان قرار مي گيرد.

مهندس محمد بخارايي كه در جلسه مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي سخن مي گفت با اشاره به خصوصي سازي در زمينه ساخت علايم، آسفالت و خط كشي خطوط، خاطرنشان كرد: هم اكنون 60 درصد تجهيزات راهسازي به بخش خصوصي واگذار شده است و 40 درصد باقي مانده نيز به اين بخش واگذار خواهد شد.

وي اعلام كرد: بيمة تأمين اجتماعي رانندگان از دغدغه هاي وزارت راه و ترابري مي باشد كه اين مسأله در پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت كار براي شوراي اقتصاد ارائه شد كه مورد موافقت قرار نگرفت.

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ابراز داشت: لايحه اي در زمينه بيمه رانندگان در حال تهيه است كه بزودي تقديم مجلس مي شود.

مهندس بخارايي تصريح كرد: در نظر داريم شركت هاي حمل و نقل ساماندهي شوند و در اين زمينه هفتة آينده و آئين نامه و قوانين مربوط به شركت ها ارائه مي شود.

وي در ادامه اين جلسه يادآور شد: هم اكنون 1400 كيلومتر از محورهاي شرياني كشور داراي سيستم روشنايي است و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 720 كيلومتر جاده را به منظور ايجاد روشنايي جز برنامه امسال خود دارد.

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: كنترل هوشمند به صورت آزمايشي در محور قزوين – رشت و تهران – قم اجرا مي شود و كارت هوشمند از اوايل مهرماه در پايانه بندرعباس راه اندازي خواهد شد.

وي بيان كرد: آموزش رانندگان جز برنامه هاي اصلي سازمان قرار دارد و براي راه اندازي راديو ايمني مذاكرات انجام شده است.

در جلسه مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تصريح شد: در سال 84 تصادفات اتوبوس و ميني بوس نسبت به سال گذشته آن 2/10 و 4/12 درصد كاهش پيدا كرده كه نشان مي دهد تصادفات ناوگان عمومي كاهش داشته است و نظارت وزارت راه و ترابري مطلوب بوده است. همچنين تصادفات سواري ها 30 درصد افزايش يافته است كه اين تصادفات ناشي از خطاي رانندگان بوده است.

/ 1 نظر / 2 بازدید