اساسنامه آکادمي بين المللي حمل ونقل ريلي نهايي شد

 اساسنامه آکادمي حمل ونقل ريلي  با حضور آندره ميشل دبيرکل اتحايه بين المللي راه آهن ها UIC و مشاور ارشد آموزش اين اتحاديه  در اداره کل اموربين الملل راه آهن ج.ا.ا.بررسي و نهايي شد.

در اين جلسه که نظري مدير کل اموربين الملل راه آهن ج.ا.ا. و دكتر فرشاد رئيس دانشکده راه آهن  حضور داشتند، آخرين اصلاحات بر روي اساسنامه صورت گرفت و سند مذکور ميان اتحاديه راه آهن ها UIC و راه آهن جمهوري اسلامي ايران و دانشکده راه آهن نهايي شد.

شايان ذکر است که اعضاي خاورميانه (uic)و ساير مؤسسات مي توانند در صورت تمايل به عضويت اين آکادمي پذيرفته شوند.

در اجلاس مجمع عمومي UIC که خرداد ماه 1386 برگزار خواهد شد ، شروع به کار اين آکادمي رسما" اعلام خواهد شد.

در اين جلسه هم چنين مقرر شد تا دانشکده راه آهن برنامه هاو دوره هاي آموزشي مورد نياز اين آکادمي را يک ماه قبل از برگزاري اجلاس مجمع عمومي UIC اعلام نمايد.

/ 0 نظر / 2 بازدید