آسفالت راه روستایی دنگسرک شهرستان ساری

راه روستایی دنگسرک، خانه سرمرز و بهارآباد شهرستان ساری آسفالت شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان مازندران، عملیات زیر سازی و آسفالت 2200 متر از راه روستایی دنگسرک در بخش مرکزی دهستان میاندورود کوچک شهرستان ساری با اعتبار 2000 میلیون ریال به اتمام رسید.

شایان ذکر است با آسفالت محور فوق 335 خانوار با جمعیتی بالغ بر 1176 نفر از نعمت یک راه ایمن و مناسب بهره مند شدند.

همچنین عملیات زیر سازی و آسفالت 1000 متر از راه روستایی خانه سر مرز در بخش مرکزی دهستان رودپی جنوبی شهرستان ساری با اعتبار 1000 میلیون ریال به اتمام رسید.

شایان ذکر است با آسفالت محور فوق 43 خانوار با جمعیتی بالغ بر 143 نفر از نعمت یک راه ایمن و مناسب بهره مند شدند.

عملیات زیر سازی و آسفالت 1200 متر از راه روستایی بهار آباد در بخش مرکزی دهستان رودپی جنوبی شهرستان ساری با اعتبار 1200 میلیون ریال به اتمام رسید. شایان ذکر است با آسفالت محور فوق 33 خانوار با جمعیتی بالغ بر 149 نفر از نعمت یک راه ایمن و مناسب بهره مند شدند.

/ 0 نظر / 46 بازدید