با حضور وزير راه و ترابري

بزرگراه بندرعباس – رودان به بهره برداري مي رسد

امروز با حضور وزير راه و ترابري بزرگراه بندرعباس – رودان به طول 70 كيلومتر به بهره برداري مي رسد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، بزرگراه ترانزيتي بندرعباس به رودان با هزينه اي بالغ بر 355 ميليارد ريال به طول 70 كيلومتر ( با احتساب دوربرگردانها)، عرض راه 5/11 متر، عرض شانه راه دو متر سمت راست و 5/1 متر سمت چپ و عرض سواره رو 5/7 متر با 285 دستگاه پل با شرايط ويژه اقليمي و جغرافيايي منطقه احداث شده است.

ساخت اين بزرگراه 4 سال طول كشيده است كه در زمرة يكي از مهمترين حلقه هاي ارتباطي شبكه راههاي ملي بوده است و نقش مهمي را در ارتباط مناطق جنوب و حاشيه خليج فارس با مناطق شرقي كشور محسوب مي شود.

لازم به ذكر است محور بندرعباس – رودان به عنوان قسمتي از محور سراسري جنوب تلقي مي شود كه حلقه توسعه و سازندگي در استان هرمزگان مي باشد.

استان هرمزگان ، طبق آخرين تقسيمات کشوري، مشتمل بر هشت شهرستان، 21بخش،69دهستان و 2046 آبادي داراي سکنه است وشهرستانهاي آن عبارتند: :بندرعباس، بندرلنگه، ميناب، رودان، قشم، جاسک، حاجي آباد و ابوموسي.

اين استان از شمال وشمال شرقي با استان کرمان ، از جنوب با خليج فارس و درياي عمان، ازجنوب شرقي با استان سيستان وبلوچستان و از غرب با استانهاي فارس وبوشهر همسايه است.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید