با حضور وزير راه و ترابري

ريل گذاري راه آهن اصفهان ـ شيراز آغاز مي شود

 

ريل گذاري راه آهن اصفهان ـ شيراز فردا صبح با حضور وزير راه و ترابري آغازخواهد شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، ريل گذاري و احداث ايستگاه هاي آباده و اقليد نيز  همزمان با مراسم ريل گذاري اين طرح ملي آغاز خواهد شد.

بنا بر اين گزارش؛ با احداث ايستگاههاي آباده و اقليد، اين دو شهر مهم استان فارس به شبكه سراسري راه آهن متصل مي شود.

شايان ذكر است،  طول كل مسير راه آهن شيراز ـ اصفهان 506 كيلومتر است كه در 7 قطعه ريل گذاري خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد: عمليات اجرايي مسير مذكور هم اكنون آغاز شده و 5/12 كيلومتر تونل و 9 دهانه پل آن احداث شده است.

قابل ذكر است وزير راه و ترابري در پايان اين سفر يكروزه مركز تحقيقات كاربردي هواشناسي را افتتاح  مي نمايد.

/ 0 نظر / 2 بازدید