تعيين ميزان كارمزد شركت ها و مؤسسات حمل و نقل به صنف مربوط واگذار مي شود

     كميسيون فرعي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور تعيين ميزان كارمزد شركت هاي حمل و نقل داخلي جاده اي كالا را به كانون سراسري انجمن صنفي شركت ها و مؤسسات حمل و نقل كالا واگذار كرد.

   به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، ميزان كارمزد شركت هاي حمل و نقل بايد با هماهنگي كانون سراسري انجمن صنفي رانندگان، ناوگان جاده اي كالاي كشور تعيين و پس از تأييد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي قابل اجرا مي باشد.

   حمزه علي بخشي، مدير كل دفتر امور مجامع و دبيرخانه شورايعالي هماهنگي ترابري كشور با اعلام اين خبر، تصريح كرد: با توجه به شرايط خاص بخش حمل و نقل و وجود شركت ها و مؤسسات متعدد كه در سال هاي اخير به وجود آمده اند تعيين كارمزد شركت ها به روال گذشته مشكلات متعددي را براي بخش حمل و نقل كشور به وجود آورده است كه متوليان مربوط طي تقاضاهاي مكرر درخواست اصلاح روش موجود را داشته اند.

   وي ادامه داد: پس از بررسي هاي متعدد در سال هاي اخير و نظرخواهي از كارشناسان و تشكل هاي ذيربط صنفي حمل و نقل، اصلاح روش تعيين ميزان كارمزد شركت هاي حمل و نقل به كميسيون فرعي شورايعالي هماهنگي ترابري كشور داده شد كه اين كميسيون نيز بنا به پيشنهاد مجدد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در خصوص اتخاذ تصميم در مورد بند 9 مصوبه 154 شورا، اين مساله را بررسي و پس از بحث و بررسي جوانب مختلف اين پيشنهاد و طرح دلايل توجيهي آن، به تصويب رساند.

    بخشي تصريح كرد: تغيير روش تعيين ميزان كارمزد شركت هاي حمل و نقل پس از تصويب كميسيون فرعي، مقرر شد تا در دستور كار شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور جهت تصويب نهايي و ابلاغ و اجرا به مراكز ذي ربط قرار گيرد.

    مدير كل دفتر امور مجامع و دبيرخانه شورايعالي هماهنگي ترابري كشور، يادآور شد: در سال 1374 شورايعالي هماهنگي ترابري كشور در بند 9 مصوبه 154، كميسيون (كارمزد) شركت ها را مورد بازنگري قرار داد. در اين بند شركت ها و مؤسسات حمل و نقل در مراكز جلفا، آستارا، بازرگان و بنادر انزلي، نوشهر، بوشهر، بندرعباس، امام خميني، كنارك و در پايانه هاي عمومي با مراكز اعلام بار و نيز براي محصولات كارخانجات سيمان، ذوب آهن، فولاد و قند و شكر و براي بارهاي بخش خصوصي، كارمزد چهار درصد نسبت به كل كرايه طبق قرارداد حمل تعيين شده است.

    همچنين براي ساير نقاط به ترتيب براي بارهاي دولتي شش درصد و براي كالاهاي بخش خصوصي هفت درصد و كارمزد خرده بار 9 درصد تعيين شده بود.

/ 0 نظر / 2 بازدید