راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو از اوایل مردادماه در لارستان

به زودی مرکز معاینه فنی خودرو درمرکز لارستان تاسیس وراه اندازی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه های لارستان، قدرت اله نراقی رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های لارستان در جریان بازدید از مراحل پیشرفت فیزیکی ساختمان و تاسیسات مرکزمعاینه فنی خودرو گفت: این مرکز یکی از ده پروژه های حمل و نقلی و پایانه لارستان است که توسط بخش خصوصی در حال ساخت است.

نراقی پیش بینی کرد احتمال داده می شود که کلیه مراحل ساخت ونصب تجهیزات و تاسیسات آن تا پایان تیرماه سالجاری انجام وسپس در اوایل مردادماه فعالیت رسمی آن آغاز شود.

وی افزود : یکی از اهداف مهم این طرح جلوگیری از عزیمت مردم به مرکز استان به منظور دریافت معاینه فنی وکاهش هر چه بیشتر تردد ها در طول محورهای ارتباطی وهمچنین دسترسی آسان متقاضیان به نیازهای فنی می باشد.

نراقی خاطرنشان کرد: مرکز معاینه فنی خودرو در لارستان در زمینی به مساحت ده هزار متر مربع در کیلومتر 7 محور لار- جهرم _ (محدوده پشته سنگر) در حال احداث است که با راه اندازی آن زمینه برای اشتغال 20 نفر نیروی کارشناس جوان فراهم می شود.

وی اظهارداشت: امکانات وتجهیزات فنی در نظر گرفته شده برای مرکز معاینه فنی خودرو لارستان مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد که در تست معاینه فنی خودروهای سنگین ، تست زوایای چرخ، تست آلاینده های خروجی ، دستگاه آزمون صدا ، تست سرعت ، تست ترمز ، سیم فرستنده و گیرنده و سنسورهای فشار سنج و نشت یاب ، تست وضعیت اهرم بندفرمان، تست سیستم های روشنایی ، تست رطوبت و میزان آب موجود در روغن ترمز مورد بررسی قرارگرفته و پس ازآن گواهی و تائید لازم توسط کارشناس ومسئول دستگاه صادر میگردد. این مرکز دارای سه ایستگاه می باشد که در ایستگاه اول عملیات مربوط به ثبت اطلاعات خودرو و در ایستگاه دوم عملیات مربوط به آزمون ها و در ایستگاه سوم بررسی وضعیت ظاهری خودرو کنترل می شود. همچنین در قسمت نرم افزاری که مجموعه ای متشکل از سه نرم افزار متصل به هم وجود دارد نرم افزار های صدور قبض، تست خودرو و نرم افزار صدور کارت نصب شده است.

نراقی افزود: در قسمت معاینه فنی خودرو سبک نیز تجهیزات آزمون گازهای آلاینده ، دستگاه آزمون ، تجهیزات آزمون شدت ومیزان انحراف نور چراغها ، تجهیزات آزمون زوایای انحرافی، تجهیزات آزمون ترمزها، تجهیزات آزمون کمک فنرهای جلو عقب، دستگاه جک قیچی، شبکه انتقال اطلاعات که امکان جمع آوری ، ذخیره سازی ، باز خوانی ، طبقه بندی وتجزیه وتحلیلی نتایج آزمونها ودر نتیجه صدور کارت معاینه فنی خودرو براساس اطلاعات به دست آمده در حال نصب وراه اندازی می باشد که هر خط معاینه فنی خودرو سبک پنج ایستگاه دارد که در ایستگاه اول ثبت اطلاعات مربوط به خودرو مالک، در ایستگاه دوم اطلاعات خودرو شناسایی و پس از کنترل مدارک ثبت نام نتایج آزمون ها به ایستگاه سوم انتقال می یابد و در ایستگاه سوم قسمت سه گانه آزمون انحراف چراغها ، کمک فنرهای عقب وجلو وترمزها وترمز دستی صورت می شود و در ایستگاه چهارم ، بررسی وضعیت ظاهری خودروکه شامل کنترل ظاهری خوردو، بازدید چراغها ، راهنماها، چراغهای خطر وشیشه ها، شیشه شور ، برف پاک کن، وبااستفاده از یک دستگاه جک قیچی وتست لقی فرمان وضعیت جلو بندی وزیر خودرو وسیستم فرمان و مفصل بندی بررسی می شود و در نهایت از نتایج کلیه آزمونها یک برگ چاپ وبه مشتری تحویل می شود.

همچنین در ایستگاه پنجم کارت معاینه صادر می شود که در این ایستگاه نتایج آزمونها بررسی ودر صورت مطابقت با استانداردها، کارت معاینه فنی خودرو صادر می شود در غیر این صورت جهت رفع نقایص خوردو به مالک خودرو راهنمایی لازم انجام می پذیرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید