هفتاد و نهمين شماره ماهنامه راه ابريشم منتشر شد

    شماره اخير ماهنامه راه ابريشم براي هفتاد و نهمين بار منتشر شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري" راه ابريشم" ،  ويژه ماههاي خرداد و تير با مدير مسئولي و سردبيري مسعود ذهبيون، مدير كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري انتشار يافت.

    در اين ماهنامه كه جلد آن با تصوير نخستين پل تركه اي ايران مزين شده،  بخش هاي مختلفي همچون يادداشت، سخنان وزير راه و ترابري، سند نخستين طرح جامع حمل و نقل كشور، معرفي كتاب، مقالات علمي، ترجمه، گزارش تصويري و اخبار معاونت ها، بخش هاي تابعه، ادارات كل راه و ترابري استانها، تقدير و تشكر، انتصابات، تسليت ها و نظرسنجي گنجانده شده است.

     شايان ذكر است در اين ماهنامه كه در 64 صفحه منتشر شده، مقالاتي با عناوين ارزيابي آلترناتيوهاي حمل و نقل، E-Learning الگويي نوين در آموزش، بررسي تأثير عوامل جاده اي و محيطي در ايمني حمل و نقل بين شهري، آموزش رانندگي و نقش آن در كاهش سوانح ترافيكي، حمل و نقل چندوجهي و چگونگي تكوين مفهوم آن، مناقصه الكترونيكي و نقش آن در روابط اقتصادي، گزارش طرح مطالعاتي راه آهن چابهار – بم ( فهرج) و ... رؤيت مي شود.

                                        23uu2cn.jpg      

                        

/ 0 نظر / 6 بازدید