روشن سازي بخشي از بزرگراه ري – قرچك

بخشي از بزرگراه ري – قرچك، حدفاصل روستاي گل تپه تا پل راه آهن روشن سازي شد.

بنا به گزارش روابط عمومي راه و ترابري تهران، با بهره برداري از 117 عدد پايه چراغ با 234 عدد چراغ بخار سديم چهارصد وات مسير مذكور روشن سازي شد.

اين پروژه كه تاكنون هزينه اي بالغ بر 5/2 ميليارد ريال دربرداشته، مشكل تاريكي مناطق حادثه خيز و دوربرگردانهاي قلعه نو، گل تپه و مقيم آباد را برطرف كرده است.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید