توليد دو هزار تن قير امولسيون در خوزستان

با مصرف قير امولسيون در استان خوزستان سالانه از مصرف 3 هزار تن نفت و حلال هاي نفتي جلوگيري مي شود.

خيراله خادمي مدير كل راه و ترابري خوزستان با بيان اين مطلب افزود: استفاده از قير امولسيون علاوه بر صرفه جويي در مصرف حلال هاي نفتي، تحول مثبت در صنعت راه سازي را به همراه دارد.

وي با اشاره به اينكه پيمانكاران استقبال خوبي از قير امولسيون داشته اند، تصريح كرد: در سال هاي آتي مي بايست كارخانجات جديد توليد قير امولسيون در سطح استان خوزستان راه اندازي شود.

وي مشكل عمده اين محصول را عدم تأمين به موقع قير مصرفي و آب دانست و تصريح كرد: هم اكنون از اين شيوه در استان هاي خراسان رضوي، كرمان، اصفهان و تهران استفاده مي شود.

وي با اشاره به اينكه استان خوزستان پس از اصفهان در رتبه دوم مصرف قير امولسيون قرار دارد افزود: استان خوزستان با توجه به ظرفيت بالاي توليد اين نوع قير، از توان توليد قير مورد نياز ساير استان هاي همجوار نيز برخوردار است.وي شيوه حمل اين محصول را با استفاده از قير پاش هاي مخصوص قير امولسيون دانست و تصريح كرد: از ديگر مزاياي اين قير، استفاده سريع آن پس از 3 الي 4 ساعت بعد از پخش بر روي زمين است. وي اين نوع قير كه با آب تركيب مي شود را عاري از بوي آزاردهنده دانست و گفت: در تمامي شرايط جوي استفاده از اين قير امكان پذير است و مشكلات زيست محيطي را نيز به همراه نخواهد داشت.وي در پايان پيش بيني كرد، طي مدت سه سال آينده دو كارخانه ديگر جهت توليد قير امولسيون در استان خوزستان راه اندازي خواهد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید