اداره كل راه و ترابري آذربايجان غربي دستگاه برتر

   اداره كل راه و ترابري استان آذربايجان غربي با كسب بيشترين امتياز به عنوان دستگاه برتر استان معرفي شد.

   بنا بر گزارشي كه روابط عمومي اين اداره كل ارسال كرده،  با بررسي هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي،  اداره كل راه و ترابري آذربايجان غربي به لحاظ عملكرد كلان، انجام پروژه هاي نيمه تمام و جذب اعتبارات تخصيصي به عنوان دستگاه اول استان در سال 85 معرفي شده است.

   شايان ذكر است اين اداره كل در سال گذشته نيز با بهبود شاخص هاي خود و دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه در دومين نمايشگاه تحول اداري و هفتمين جشنواره شهيد رجايي با كسب رتبه بالا لوايح تقديري نيز دريافت كرده بود.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید