بهسازي سه محور مهم در آذربايجان غربي

   سه محور مهم آذربايجان غربي با 103 كيلومتر آسفالت ريزي آسفالت ريزي در سال گذشته بهسازي شده است. به گزارش اداره كل راه و ترابري استان آذربايجان غربي، روكش آسفالت محور اروميه – مهاباد كه سال گذشته در دو لايه و به طور مجموع 32 كيلومتر آسفالت شده به سهولت تردد در اين محور انجاميده است.  همچنين محور اروميه – سلماس نيز بهسازي شده كه در لايه اول 27 كيلومتر و لايه دوم 12 كيلومتر آسفالت شده است. اين گزارش مي افزايد: سه لايه آسفالت به طور مجموع به طول 32 كيلومتر در محور بوكان – سرا نيز توسط اداره كل راه و ترابري آذربايجان غربي پخش شده است.

/ 0 نظر / 2 بازدید