اطلاعيه شماره (1) نوروزي اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري

   ضمن عرض تبريك به مناسبت فرا رسيدن نوروز سال 1386 به استحضار مي رساند، اقدامات و تمهيدات وزارت راه و ترابري جهت انجام سفرهاي نوروزي هموطنان گرامي از گستردگي و كيفيت متمايزي نسبت به سنوات پيشين برخوردار مي باشد.

 لذا رئوس برنامه هاي چهار بخش حمل و نقل ريلي، هوايي، دريايي و جاده اي در ايام نوروزي، جهت بهره برداري خبري و انعكاس به مخاطبين گرامي آن رسانه محترم جمعي به پيوست اعلام مي گردد.

اقدامات وزارت راه و ترابري در آستانه فرا رسيدن سال 86 جهت خدمات رساني و جا به جايي مطلوب مسافران نوروزي به شرح ذيل اعلام مي گردد.

 

·         حمل و نقل ريلي

راه اندازي قطارهاي جديد سال 85:

-          راه اندازي ترن ست تهران – مشهد و تهران – زنجان – ميانه ( قطارهاي تندرو خودكشش)

-          راه اندازي قطارهاي جديد سمنان – مشهد، اراك- مشهد، تهران – نيشابور

-     راه اندازي قطارهاي ويژه غزال تهران – مشهد، تهران – بندرعباس، كرمان – مشهد، اصفهان – مشهد و يزد – مشهد توسط بخش خصوصي

-          راه اندازي قطارهاي محلي مراغه – تبريز، اهواز – خرمشهر، تهران – پيشوا

-          اختصاص 20 درصد سهميه كل فروش بليت از طريق فروش اينترنتي و پيوستن بانك پارسيان و بانك ملت به شبكه فروش اينترنتي

 

توسعه ناوگان و خريدهاي جديد

-          خريداري 30 قطار ريل باس كه از تابستان سال آينده به تدريج وارد ناوگان مي شود.

-          مناقصه خريد صد دستگاه واگن مسافري دو طبقه

-          خريد 450 دستگاه واگن مسافري جديد در قالب خريدهاي داخلي

-          عقد قرارداد جديد ساخت و تحويل 150 لكوموتيو مسافري

-          پيوستن 20 دستگاه مولد برق، 89 واگن مسافري و واگن پارس و 10 واگن رستوران به ناوگان

-          واگذاري 27 دستگاه واگن پارس و رستوران غزال و 7 ست توربوترن در قالب مزايده به بخش خصوصي

 

عنوان

1385

1386

درصد تغييرات

ظرفيت كل

1617994

1886598

17

تعداد قطار

3143

3834

22

ظرفيت محور خراسان

727200

814351

12

ظرفيت محور آذربايجان

309562

396415

28

ظرفيت محور جنوب

316272

371877

/ 0 نظر / 16 بازدید