حضوروزیر راه وترابری در آذربایجان شرقی

روز یکشنبه هفدهم خرداد دکتربهبهانی وزیر راه وترابری به همراه رئیس جمهور برای بازدید از یکی از پروژه های بخش راه وارد تبریز شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وترابری آذربایجان شرقی، استاندار وامام جمعه تبریز وسایرمسئولان استانی وهمچنین اعضای شورای حمل ونقل استان به سرپرستی مهندس فرومندی جهت استقبال از رئیس جمهور وهیئت همراه درفرودگاه تبریز حاضرشدند.

فرومندی مدیرکل راه وترابری استان گفت: برنامه بازدید از تونلهای دوقلوی شیبلی درآزادراه تبریز-زنجان تدارک دیده شده بود که به علت استقبال بی نظیرمردم از رئیس جمهوراین بازدید به عمل نیامد.

/ 0 نظر / 8 بازدید