با حضور 70 كشور در سازمان بين المللي دريانوردي:

طرح ايران در كنوانسيون تسهيل ترافيك

بين المللي دريايي ثبت شد

   با مشاركت فعال سازمان بنادر و كشتيراني در سي و چهارمين اجلاس كميته جهاني تسهيل ترافيك دريايي(FAL) كه با حضور 70 كشور عضو و 23 سازمان تخصصي بين الدول غيردولتي و آژانس هاي تخصصي سازمان ملل متحد در محل سازمان جهاني دريانوردي در انگليس برگزار شد دو طرح پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران با استقبال نمايندگان كشورهاي عضو مواجه و به نام ايران در اسناد اين اجلاس بين المللي ثبت شد.

   به گزارش روابط عمومي سازمان بنادر و كشتيراني مدير كل امور بندري اين سازمان با اعلام اين خبر افزود: پيشنهادات ارائه شده از سوي ايران در اين اجلاس بين المللي شامل تأمين امنيت و تسهيل در تجارت بين المللي در مبادي ورود و خروج كالا به منظور كنترل امنيتي محمولات بسته بندي شده و همچنين استفاده از ابزار الكترونيكي درترخيص كشتي ها و آمادگي ايران جهت ارائه رايگان نرم افزار مورد لزوم به كشورهاي در حال توسعه مي باشد.

    براساس اين گزارش، اجلاس جهاني كميته تسهيل ترافيك دريايي از جمله كنوانسيون هاي مهم سازمان جهاني دريانوردي مي باشد كه در زمينه تسهيل حمل و نقل دريايي و كاهش تشريفات و يكسان سازي الزامات اسنادي و مقررات مربوط به ورود و خروج كشتي ها توسط كشورهاي عضو اقدام مي كند و اين كنوانسيون بين المللي در پاسخ به رشد فرايند تجارت جهاني و افزايش كشتي هاي اقيانوس پيما شكل گرفته است.

/ 0 نظر / 2 بازدید