تأثير دوربين هاي كنترل سرعت در كنترل رفتار ترافيكي

طي سه ماه پس از نصب دوربين هاي كنترل سرعت در آزادراههاي كرج – قزوين و تهران – قم بيش از پانصد هزار مورد تخلف ثبت شده است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان تهران، طي سه ماهه آذر، دي و بهمن 546 هزار و 911 مورد تخلف از طريق دوربين هاي كنترل سرعت ثبت شد.

شايان ذكر است در دهم آذرماه سالجاري 82 دستگاه دوربين كنترل سرعت در دو آزادراه كرج – قزوين و تهران – قم نصب شد كه از اين تعداد نيز 16 دوربين فعال بوده است.

/ 0 نظر / 2 بازدید