معرفي كتاب<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  روشهاي بازيافت سرد و گرم آسفالت و امكان سنجي اقتصادي آن در ايران

كتاب روشهاي بازيافت سرد و گرم آسفالت و امكان سنجي اقتصادي آن در ايران توسط پژوهشكده حمل و نقل منتشر شد .

در اين كتاب دويست صفحه اي روش هاي بازيافت سرد و گرم آسفالت بررسي و ويژگي هاي هر يك به تفصيل ارائه شده است .

همچنين آزمايشات كنترل كيفي ، آيين نامه ها و راهنماهاي موجود و نهايتاً امكان سنجي اجراي عمليات در ايران با توجه به هزينه هاي مربوط و مطالعات اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد .

اين كتاب در چهار فصل شامل كليات ، تحليل روشهاي بازيافت روسازيهاي آسفالت و فصل روشهاي آزمايش ، طرح اختلاط و كنترل كيفي و مروري بر راهنماها و پروژه هاي تحقيقاتي و فصل امكان سنجي اجراي عمليات بازيافت آسفالت در ايران و ارائه ضوابط منتشر گرديده است .

 

كاربرد بتن غلتكي در راهسازي

كتاب كاربرد بتن غلتكي در راهسازي شامل ترجمه گزارش كميته فني راههاي بتني مجمع جهاني راه ( پيارك ) منتشر شد.

اين كتاب با اشاره اي در خصوص پيارك و فعاليت آن در چهار بخش مديريت و اداره سيستم راه ، حمل و نقل پايدار ، ايمني راهها و كيفيت و زيرساختهاي راه آغاز مي گردد كه در متن آن نيز در خصوص مصالح و طرح اختلاط ، روش هاي طرح روسازي RCC ، ساخت ، عملكرد روسازي هاي RCC و جنبه هاي اقتصادي توضيح داده شده است .

 

كتاب راهنماي تأمين روشنايي راهها منتشر شد

كتاب راهنمايي تأمين روشنايي راهها توسط پژوهشكده حمل و نقل منتشر شد .

در اين كتاب در 50 صفحه و 10 بخش منتشر گرديده و به راهنمايي جهت انعكاس دستورالعمل هاي متداول در تأمين روشنايي راهها پرداخته مي شود كه در متن آن به روشها و تكنيك هاي طراحي سيستم هاي روشنايي راهها با روشهاي تراكم نور و شدت روشنايي در ايالات متحده اشاره شده است .

راهنمايي های اين کتاب شامل اطلاعات طراحي در زمينه روشنايي ، براي كليه جاده ها و در تمامي سطوح مي باشد .

در پايان اين كتاب كه توسط دفتر مطالعات فناوري و ايمني تدوين شده فهرست انتشارات معاونت آموزش ، تحقيقات و فناوري در قالب 1_ پروژه هاي تحقيقاتي 2_ گزارش هاي تخصصي 3_ كتب 4_ لوح فشرده درج گرديده است .

/ 0 نظر / 2 بازدید