مدير كل راه و ترابري همدان عنوان كرد:

400 درصد رشد در عمده فعاليت هاي عملكردي

توان اجرايي اداره كل راه و ترابري استان همدان طي يكساله اخير به سه برابر رسيده است.

مدير كل راه و ترابري استان همدان با اعلام اين خبر گفت: حجم روكش راههاي روستايي از 180 كيلومتر در سال 84 به 472 كيلومتر در سالجاري افزايش يافت.

مهندس عليزاده اضافه كرد: ضريب اعتبارگيري راههاي روستايي از عدد 59/1 به عدد 97/3 از محل اعتبارات متمركز افزايش يافت.

وي با اشاره به اينكه پل خرم آباد با 55 متر دهانه در خروجي ملاير به سمت بروجرد و پل فيروزان با سه دهانه 14 متري در خروجي فيروزان، مسير نهاوند به كرمانشاه به بهره برداري رسيد، گفت: پل عابر پياده شهيد قهرمان، پل عابر پياده جورقان و پل عابر پياده روستاي مهرآباد از ديگر پروژه هايي بود كه در راستاي كاهش سوانح و تردد ايمن عابران پياده بر اماكن حاشيه راهها صورت گرفته است.

وي اشاره كرد: با آنكه فصل كاري امسال به دليل شرايط جوي كمتر از 6 ماه بوده است در عمده فعاليت هاي عملكردي بين 300 تا 400 درصد رشد عملكردي داشته ايم كه خط كشي تمام راههاي روستايي براي اولين بار از جمله آنها بوده است.

/ 0 نظر / 2 بازدید