دريافت لوح تقدير از فرمانده نيروي انتظامي و رئيس مخابرات شهرستان تفرش

فرمانده نيروي انتظامي و رئيس مخابرات تفرش از رئيس اداره راه و ترابري اين شهرستان طي لوح هايي جداگانه تقدير به عمل آوردند.

به گزارش اداره كل راه و ترابري استان مركزي اين تقدير در راستاي تلاش بي وقفه مهندس معصومي رئيس راه و ترابري تفرش و پرسنل اين اداره صورت گرفت.

 بنا بر اين گزارش امور راهداري به بازگشايي معابر برون شهري، آرامش خاطر مسافران و برقراري جاده هايي امن تر در منطقه تفرش انجاميده است.

/ 0 نظر / 2 بازدید