در هفته آخر سال گذشته نزديك به 430هزار نفر از طريق راه آهن جابجا شدند

 در هفته پاياني سال 1385، 428 هزار و 960 نفر از طريق شبكه حمل ونقل ريلي در سراسر كشور جابجا شدند.

همچنين از 12 اسفند تا 18 اسفندماه سال گذشته 389 هزار و 996 نفراز طريق شبكه حمل و نقل ريلي در سراسر كشور جابجا شدند.

در هفته 28 بهمن تا 4 اسفند ماه سال گذشته 394 هزار و 703 نفر ازراه آهن استفاده كردند.

لازم به ذكر است از 12 فروردين تا 18 فروردين سال 85، 450 هزار و 508 نفز از طريق شبكه حمل و نقل ريلي جابجا شدند.

در ايام نوروز سال جاري ظرفيت شبكه حمل و نقل ريلي كشور حدود 14درصد رشد داشته است و بيش از يك ميليون و 800 هزار نفر از اين طريق جابجا خواهندشد

.

/ 0 نظر / 2 بازدید