رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اعلام كرد :

امسال تلفات جاده اي كاهش مي يابد

   رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور اعلام كرد: كاهش حداقل 20 درصد تعداد تلفات جاده اي در سال جاري مهمترين هدف اين سازمان است كه اميدواريم با همدلي و همكاري دستگاههاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري در كشور تحقق يابد.

   به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان قم، مهندس بخارايي پس از بازديد از محورهاي استان قم با حضور در جلسه شوراي حمل و نقل اين استان، تصريح كرد: شعار امسال وزير راه و ترابري حفظ و ارتقاء كيفيت راه ها است لذا بايد طراحي و برنامه ريزي كار در همه بخش ها به نحوي باشد كه كيفيت پروژه ها ارتقاء يابد و راه ها به سطحي از مطلوبيت برسد كه جاده ها نقش كمتري را در بروز سوانح رانندگي داشته باشند.

   رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور با تأكيد بر اهميت فرهنگ سازي در خصوص شيوه رانندگي گفت: رعايت قوانين و مقررات و توجه به علايم راهنمايي نصب شده در راه ها، بخصوص سرعت مطمئنه مي تواند نقش بسزايي در كاهش سوانح رانندگي داشته باشد.

    معاون وزير راه و ترابري با اشاره به اهميت راه هاي ارتباطي استان قم به عنوان شاهراه ارتباطي 17 استان كشور به پايتخت، بيان داشت: حساسيت راه هاي استان قم توجة ويژه اي را مي طلبد و برگزاري جلسات شوراي حمل و نقل در استان موجب مي شود كه دستگاه هاي زيرمجموعه اداره كل راه و ترابري استان احساس كنند از توان فني بالايي برخوردارند و اين امر مي تواند بر سطح مطلوبيت خدمت رساني بيشتر و بهتر به مردم و ايجاد نگاه مثبت به فعاليتهاي انجام شده مؤثر باشد.

     همچنين در اين جلسه مهندس نظري، مدير كل راه و ترابري استان قم با ارائه گزارشي از پروژه هاي اين اداره كل اعلام كرد: تا چند هفته آينده 16 كيلومتر از محور در حال احداث قم – آوه به بهره برداري خواهد رسيد.

     وي خاطرنشان كرد: اعتبارات استاني اداره كل راه و ترابري قم 80 ميليارد ريال است كه نيمي از آن صرف نگهداري راه هاي استان خواهد شد و با توجه به كمبود اعتبارات پيش بيني شده اولويت بندي در انجام پروژه ها براساس مطالعات صورت گرفته مدنظر قرار مي گيرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید