بازدید مهندس بیگدلی از پروژه های راهسازی استان سمنان

مهندس بیگدلی مدیرکل بازرسی فنی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور باتفاق مدیرکل ، معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری و مسئولین استانی از پروژه های راهسازی استان سمنان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان سمنان در این بازدیدها پروژه های احداث زیرگذر سمنان و تقاطعهای ورودی و خروجی به طول 11 کیلومتر و با پیشرفت فیزیکی بالای 30درصد، احداث کنارگذر دامغان به طول 18 کیلومتر و با پیشرفت فیزیکی بالای 85درصد و نیز احداث باند دوم  شاهرود ـ دامغان به طول 60 کیلومتر و با پیشرفت فیزیکی 100درصدی مورد نظارت قرار گرفتند.

مهندس بیگدلی در این بازدیدها ضمن بررسی و کنترل موارد فنی و اجرایی پروژه های در دست ساخت در استان در قالب اعتبارات ملی توصیه های لازم را بیان داشت.

/ 0 نظر / 35 بازدید