مدير كل راه و ترابري استان مركزي خواستار تشكيل كميته مديريت جاده اي اين استان شد

مدير كل راه و ترابري استان مركزي خواستار تشكيل كميته راهبردي مديريت جاده اي اين استان در خدمات رساني بهينه به مسافران برون شهري شد.

حسن احمدي نوري در نشست مشترك با فرمانده نيروي انتظامي و رئيس پليس راه استان مركزي افزود: تشكيل كميته راهبردي مدريت جاده اي موجب بسيج امكانات دستگاه هاي اجرايي و خدمات رساني بهتر است.وي گفت: در فصل سرما كه به خاطر كولاك و برف در بيشتر راههاي مواصلاتي استان لغزندگي و شرايط نامساعد حاكم است، تعامل بيشتر پليس، مأموران انتظامي و راه و ترابري به حل آسانتر مسائل كمك مي كند.وي افزود: وجود كميته ايمني ستاد راهبردي مديريت جاده هاي استان، براي شناسايي نقاط پرحادثه، تلاش براي بهبود نواقص، نصب علايم ايمني و امداد خودرو و پشتيباني ضروري است.احمدي نوري تصريح كرد: بيش از 80 درصد از جاده هاي استان مركزي به عنوان شاهراه اصلي تردد كشور  با بار ترافيك سنگين مواجه است، كه با مصوبات سفر رياست جمهوري در ارديبهشت ماه امسال، ظرفيت سازي آن در دستور كار قرار گرفت.فرمانده ناحيه انتظامي استان مركزي نيز در اين نشست گفت: ارتقاي ضريب ايمني جاده ها و روان سازي ترافيك عبوري از مسايلي است كه در تعامل دستگاه هاي ذيربط امكان پذير است.سردار حيدري افزود: مديريت همسو و ساماندهي امكانات موجود براي كاهش حجم تصادفات جاده اي ضروري است و با توجه به حساسيت راهها و حجم تردد آنها در استان نگاهي علمي تر به فصل راه و خدمات جانبي آن مي طلبد.

وي گفت: در حال حاضر چرخه خدمات جاده اي در بخش حمل مجروحين و فوت شده ها با مشكلات جدي مواجه است و نياز به اصلاح در بخش مكانيزاسيون برفروبي، نظام پشتيباني و راهدارخانه ها و خدمات درماني دارد.سردار حيدري تصريح كرد: فرهنگ سازي براي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و جديت در توسعه راهها و بهبود موانع جاده ها در اين خصوص راهگشا است.

در ادامه اين نشست لوحي به پاس خدمات مناسب راهداي از سوي فرمانده ناحيه انتظامي استان مركزي به مدير كل راه و ترابري اين استان اهداء شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید