بهره برداری راههای روستایی شهرستان استهبان

دو راه روستایی آبنارک و انجیرک در شهرستان استهبان به بهره برداری رسیدند.

به گزارش روابط عمومی راه وترابری فارس پروژه های راه روستایی انجیرک به طول 875+1 و آبنارک به طول 950+1 در شهرستان استهبان به بهره برداری رسید.

حیدر نوروزی مدیرکل راه وترابری فارس در همین راستا گفت: پروژه راه روستایی انجیرک در شهرستان استهبان و در بخش مرکزی ایج واقع شده که  ارتباط بین روستاهای انجیرک سفلی با جمعیتی حدود 130 خانوار وانجیرک علیا با جمعیتی حدود 35 خانواررا ممکن می سازد .

مدیر کل راه و ترابری فارس همچنین افزود: در این پروژه حجم خاکبرداری 3/306 متر مکعب و حجم خاکریزی 5/5505 متر مکعب می باشد و یک لایه ساب بیس و ابنیه فنی شامل یک عدد پل یک متری و سه عدد پل لوله ای به همراه یک عدد آبرو کشاورزی که تعریض شده است با کیفیتی مناسب در این پروژه  به کار رفته است.

مهندس نوروزی خاطر نشان کرد: این پروژه از نوع درجه یک راههای روستایی با عرض آسفالت 6 متر با هزینه ای معادل یک میلیاردو چهارصد میلیون ریال به اتمام رسیده که با نصب علائم ایمنی لازم و خط کشی مناسب توسط این اداره کل مورد بهره برداری مناسب قرار گرفته است.

مدیر کل راه و ترابری فارس همچنین در رابطه با پروژه راه روستایی آبنارک گفت: پروژه روستایی آبنارک نیز در بخش مرکزی ایج شهرستان استهبان واقع شده و ارتباط بین روستای آبنارک با جمعیتی حدود 40 خانوار و محور اصلی ایج به استهبان را ممکن می سازد.

وی در رابطه با ابنیه فنی این پروژه خاطر نشان ساخت: در این پروژه حجم خاکریزی معادل 3120 متر مکعب و یک لایه ساب بیس و ابنیه فنی شامل یک عدد پل دو متری ، دو عدد پل لوله ای به همراه یک عدد آبرو کشاورزی که تعریض شده به کار رفته است.

مدیرکل راه و ترابری فارس پروژه راه روستایی آبنارک را از نوع درجه یک راههای روستایی خواند و افزود: این پروژه با عرض آسفالت 6 متر ، با هزینه ای معادل یک میلیاردو چهارصدو پنجاه میلیارد تومان به اتمام رسیده که با نصب علائم ایمنی لازم و خط کشی  مناسب توسط اداره کل راه و ترابری فارس مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید