تقدير از مسئولين راه و ترابري استان آذربايجان غربي

فرماندار شهرستان شاهين دژ و مدير كل راه و ترابري آذربايجان غربي با توجه به برفروبي،  بازنگهداري راههاي اصلي و روستايي اين شهرستان از عبداله پوري رئيس اداره راه و ترابري شاهين دژ تقدير به عمل آوردند.

بنابرگزارش روابط عمومي اين استان، فرماندار شهرستان خوي نيز از مهندس هاشم هاشم زاده به جهت فعاليت در برگزاري انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر تقدير كرد.

برپايه اين گزارش؛ مدير كل راه و ترابري آذربايجان غربي و همچنين بخشدار وزينه سردشت نيز از حبيب بوراشاني رئيس اداره راه و ترابري پيرانشهر طي نامه هايي جداگانه تقدير به عمل آوردند.

شايان ذكر است ايمان درويش زاده كه به عنوان كارگر نمونه سال 85 اداره كل راه و ترابري آذربايجان غربي معرفي شده بود نيز توسط عبدالرحيم نوربخش رئيس سازمان كار و امور اجتماعي آذربايجان غربي مورد تقدير قرار گرفت.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید