كمربندي اهواز تا پايان سال به بهره برداري مي رسد

در صورت بهره برداري كامل از  دو پل بتني در حال ساخت در منطقه شيبان  بر روي رودخانه كارون، از يك پل به عنوان باند رفت كمربندي اهواز و از پل ديگر به عنوان باند برگشت استفاده خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان خوزستان،  مهندس خيراله خادمي با اعلام اينكه اين پل ها 368 متر از نوع كاملاً بتني است، بيان كرد:  هم اكنون كار بتن ريزي شمع هاي پل دوم با وجود  افزايش دبي رودخانه كارون به اتمام رسيده و پل اول نيز پيشرفتي معادل 50 درصد داراست.

  مدير كل راه و ترابري استان خوزستان بيان كرد: ميزان اعتبارات ساخت اين دو پل بيش از 150 ميليارد ريال از محل اعتبارات ملي و استاني است و از جمله مشكلات موجود در ساخت پل هاي بتني شيبان مي توان به بالا آمدن آب رودخانه كارون در فصل بهار، كمبود مصالح از جمله سيمان مصرفي ضد سولفاته مخصوص پل سازي اشاره كرد.

پيش بيني مي شود طبق برنامه زمانبندي كارگاهي بهره برداري از اين دو پل تا پايان امسال آغاز شود.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید