سفير قزاقستان: اجراي عمليات سواپ گندم از طريق ايران در دستور كار قرار دارد

در راستاي رفع موانع و مشكلات موجود ريلي دو كشور ايران و قزاقستان و همچنين بررسي راهكارهاي گسترش حمل و نقل بين دو كشور، سفير قزاقستان با مديرعامل راه‌آهن ج.ا.ايران ديدار و گفتگو كرد.

در اين جلسه سفير قزاقستان ضمن برشمردن نكات مثبت روابط دو كشور بر رفع موانع همكاري از قبيل استرداد به موقع واگنهاي قزاقي تأكيد كرد.

وي سواپ سوخت قزاقستان از طريق ايران ادامه داد: اجراي عمليات سواپ گندم از طريق ايران نيز در دستور كار اين كشور قرار دارد.

اوتيمبايف  بيان داشت: دولت قزاقستان خواستار ساخت سيلوي گندم در اميرآباد مي‌باشد كه بايد تا پايان سال 2008 اين مهم محقق شودو  ساخت سيلو در سرخس را نيز در دست بررسي قرار دارد..

وي  كرد: ظاهراً يكي از مشكلات توقف واگنهاي ما در سرخس مشكل درست نبودن اسناد حمل گندم و عدم تأييد توسط قرنطينه ايران مي‌باشد.

مديرعامل راه‌آهن ج.ا.ايران نيز در اين ديدار با پيشنهاد برگزاري جلسه مشترك بين نمايندگان دو راه‌آهن و با حضور نمايندگان بخشهاي قرنطينه و كشاورزي دو كشور ضمن برشمردن نكات مثبت ساخت سيلو در سرخس و اميرآباد، اعلام كرد:  راه‌آهن ايران آمادگي هرگونه همكاري با قزاقستان را دارد.

در پايان مهندس سعيدنژاد از رئيس راه‌آهن قزاقستان براي بازديد از ايران و انجام مذاكرات دوجانبه و توسعه همكاريهاي منطقه‌اي دعوت كرد.

لازم به ذكر: دبير اول سفارت قزاقستان از سوي قزاقستان و مديركل امور بين‌الملل از سوي مديرعامل راه‌آهن ج.ا.ايران مسئول پيگيري و رفع موانع موجود همكاري شدند.

/ 0 نظر / 2 بازدید