توسعه باند فرودگاه ایلام اول تیرماه آغاز می شود

طولانی شدن باند فرودگاه شهدای ایلام از اول تیرماه آغاز و بر این اساس پروازهای این فرودگاه مدت 2 ماه متوقف می شود.

بنابر اعلام روابط عمومی فرودگاه ایلام طی این مدت همچنین طرح رفع موانع پروازی فرودگاه تکمیل و پس از روکش نهایی باند، برای بهره برداری بهینه بازگشایی می شود.

هموطنان به منظور تردد به منطقه می توانند از فرودگاههای جایگزین از جمله فرودگاه کرمانشاه استفاده کنند.

بر اساس مذاکرات صورت گرفته میان مسئولان فرودگاه و شرکت هواپیمایی آسمان، پروازهای این شرکت از فرودگاه ایلام طی این مدت به فرودگاه کرمانشاه منتقل خواهد شد.

نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی اخیر از اختصاص 90 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت و تکمیل طرح های فرودگاهی در ایلام خبر داده بود.

در حال حاضر 2200 متر از باند فرودگاه ایلام تکمیل و 1000 متر آن طی 2 ماه آینده تکمیل خواهد شد.

/ 0 نظر / 11 بازدید