احداث جاده شاهرود ـ علی آباد تامین اعتبار شد

معاون وزیر راه و ترابری در امور راه روستایی در بازدید از پروژه های راهسازی استان سمنان و گلستان از تصویب اعتبار احداث جاده شاهرود ـ علی آباد در بودجه سال 1388 وزارت راه و ترابری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان سمنان، مهندس میرشفیع در ادامه افزود : در حال حاضر 22 کیلومتر از این محور از سمت شاهرود به طرف علی آباد و 17 کیلومتر نیز از سمت علی آباد بطرف شاهرود قابلیت آغاز عملیات اجرایی را دارد .

همچنین مهندس اسعدی معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری نیز در این مورد گفت: مطالعات این محور به پایان رسیده و براساس مطالعات انجام یافته اعتبار احداث این جاده 500 تا 600 میلیارد ریال می باشد که در مدت زمان 4 سال احداث خواهدشد .

/ 0 نظر / 11 بازدید