كاهش سوانح رانندگي در منطقه باجك

  با بهره برداري از پل «تقاطع غيرهمسطح 19 دي» يكي از تقاطع هاي پرحادثه كمربندي قم – كاشان به طور كامل حذف شد.

گزارش اداره كل راه و ترابري قم حاكيست؛ اين تقاطع غيرهمسطح كه بخشي از اعتبار آن از محل سفر رياست جمهوري به استان قم تأمين شده است، ظرف 30 ماه آماده بهره برداري شد.

شايان ذكر است مجموع اعتبارات هزينه شده براي احداث اين پل بالغ بر 15 ميليارد ريال بوده، كه 5 ميليارد ريال آن از محل اعتبارات سفر رياست جمهوري تأمين شده است.

براساس اين گزارش؛ پل مذكور كه 66/5 متر ارتفاع، دو دهانه 11 متري در طرفين، دو دهانه 20 متري در وسط و 11 متر عرض دارد در منطقه انتهاي باجك واقع شده است.

با اين پل بتني ميزان سوانح رانندگي در اين نقطه از محور قم – كاشان به حداقل خود خواهد رسيد.

/ 0 نظر / 2 بازدید