ساماندهي محورهاي پرتردد استان كرمانشاه

    ايمن سازي راههاي استان كرمانشاه همزمان با سال جديد آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري اين استان؛ علاوه بر نصب تابلوهاي اطلاعاتي پيام متغير در گردنه بيد سرخ در دو باند رفت و برگشت، 40 دستگاه چراغ گردان خورشيدي در نقاط پرحادثه و شرياني پرترافيك نصب گرديد.

    همچنين سيستم هاي روشنايي راههاي سراسر اين استان بهسازي و عمليات لكه گيري راهها با اولويت بزرگراهها و راههاي اصلي آغاز شد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید