مديركل راه و ترابري اصفهان عنوان كرد:

نياز به 2 هزار كيلومتر روكش آسفالت

چهارمين گردهمايي رؤساي ادارات ستادي و راه و ترابري استان اصفهان برگزار شد.

بنابر گزارش روابط عمومي راه و ترابري اصفهان، در اين گردهمايي مهندس حسن نيا مدير كل راه و ترابري اصفهان با اشاره به برخي حوادث رانندگي و تأكيد بر وجود ظرفيت ها و استعدادهاي استاني خاطرنشان ساخت: دو هزار كيلومتر از راه هاي اين استان نياز به روكش آسفالت دارد كه اين مهم با تجميع توان و اعتبارات لازم دست يافتني است.

وي با اشاره به اينكه بايد به طور سيستمي و هماهنگ فعاليت كرد، افزود: تجزيه و تحليل و ريسك پذيري از ملزومات دستيابي به اهداف بزرگ است.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید